• Share on Google+

برای اینکه بتوانیم از سیستم عامل Mac که سیستم عامل اختصاصی شرکت apple است بر روی کامپیوترهای شخصی استفاده کنیم , باید از نرم افزاری به نام Pear PC کمک بگیریم.
نرم افزار Pear PC به عنوان یک شبیه ساز سخت افزاری به ما این کمک را می کند تا سیستم های عامل یک بستر سخت افزاری را روی بستر سخت افزاری دیگر اجرا و نصب کنیم.
این نرم افزار که روی کامپیوترهای معمولی قابل اجراست می تواند سیستم عامل Darwin را که نسخه رایگان و کد بازی از سیستم عامل Mac OSX است را بروی کامپیوترهای شخصی اجرا نماید.

دریافت Pear PC
دریافت Darwin OS

برداشتی از: ویژه نامه click 24