• Share on Google+
۴- اضافه کردن Run Command به منوی استارت:

روی taskbar راست کلیک کرده و روی Properties کلیک کنید.


به تب start menu رفته و customize را فشار دهید.


در لیست باز شده عبارت Run Command را بیابید و آن را تیک بزند.

۵- غیر فعال کردن Windows Sidebar:

بر روی سایدبار راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید.


تیک کنار Start Sidebar when Windows starts را برداشته و ok کنید.


دوباره روی سایدبار راست کلیک کرده و روی Close Sidebar کلیک نمایید.

۶- غیرفعال کردن جلوه Aero ویستا:

روی دسکتاپ راست کلیک کنید و به Properties بروید.


تیک کنار Enable Transparency را برداشته و ok نمایید.