گردگیری صفحه کلید به روش حسن آی‌تی‌لاین

صفحه کلید یا همان کیبورد یکی از قطعات جانبی است که پاکیزگی آن بدلیل تماس زیادی که با دست انسان دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما وجود فضاها و خُلَل‌و‌فُرَج‌هایی که بعلت وجود تعداد زیادی کلید در آن ایجاد شده همیشه آنرا به یکی از کثیف ترین قسمت های هر کامپیوتر خانگی تبدیل کرده است; که مقدار زیادی گردوخاک روی شیارهای آن نشسته و پر از...