کمک ، اینجا چهار میلیون نفر هوا برای تنفس ندارند

هر سال با نزدیک شدن به اواخر فروردین ماه مردم خوزستان شاهد بادهای موسمی را که از سمت صحرای عربستان به این منطقه وارد میشوند و موجب آلوگی هوای منطقه در اثر گردوخاک هایی که بهمراه این باد ها آورده میشوند هستند. این بادها که متاسفانه با از بین رفتم پوشش گیاهی منطقه در اثر تحولات اخیر عراق شدت گرفته شده است مشکلات زیادی را برای ساکنین این...