جنگ خان ها، یک بازی خانه خراب کن دیگر

وقتی دو عامل اعتیاد آورد دنیای امروز، یعنی اینترنت و بازی کامپیوتری با هم ادغام شوند و چیزی به نام بازی آنلاین و آنهم از نوع استراتژیکش بوجود آید حتما خودتان حدس خواهید زد که میتواند چه بلایی بر سر کاربرانش بیاورد! بازیهایی همچون BiteFight ،Erepublik و Travian که محبوبیت فراوانی میان کاربران کسب کرده اند، مخصوصاً تراوین که به یک اپیدمی...