نگاهی کوتاه بر مرورگر اپرا ۱۰

همیشه مرورگر اپرا یکی از عقب ماندگان جنگ مرورگرها بشمار میرفت که در پشت صحنه این جنگ سخت فعالیت میکرد، البته تا امروز! با عرضه نسخه Opera 10، اپرا این شانس را پیدا کرد تا به صحنه اصلی مبارزه بیاید و خود را بعنوان یک مرورگر پرکاربر معرفی کند. اپرا ۱۰ در مقایسه با نسخه های پیشین خود بهبودهای بسیار خوبی داشته است. مانند همیشه اولین ویژگی...