عشقی دوباره به بازی‌های رومیزی

شاید آخرین بازی کارتی یا برد گیم یا چیزی که این‌روزها بهش می‌گن، بازی رومیزی، که انجام داده بودم برگرده به دوران کودکی و بازی راز جنگل که محبوب هم‌نسل‌های من در اون دوران بود و همه ازش خاطره دارن. رابطه من و بازی‌های رومیزی بعد از راز جنگل و خرید کنسول بازی متوقف شد تا همین چند ماه پیش که یادم نمیاد به چرا و به چه دلیلی این کلمه رو سرچ...