کپی رایت و داعیه داران متن باز ایرانی

به تصاویر زیر نگاه کنید: تصویر اول مربوط به سایت کنفرانس ملی لینوکس و متن باز استرالیا (Linux.conf.au) که در سال 2008 به میزبانی ملبورن برگزار شد. این کنفرانس از سال 1999 هر ساله توسط سازمان لینوکس استرالیا و با همکاری گروه های کاربری در یکی از شهرهای این کشور برگزار میگردد. (اطلاعات بیشتر) تصویر دوم مربوط به سایت انجمن صنفی کاربران نرم...