کمپین یک دلار در ماه برای کمک به پارسیکس

روزهای اولی که داشتم با لینوکس آشنا می‌شدم و کنجکاو یادگیری و شناخت دنیای اون بودم در کنار فدورا، ردهت ، سوزه و دبیان، اسم پارسیکس را شنیدم. اون زمان خبری از فروشگاه‌های لینوکس نبود و سایت تکنوتاکس این کار رو انجام می‌داد و یادمه که برای خرید پارسیکس ۰٫۶۰ تلفنی با آقای باغومیان تماس گرفتم تا دیسک پارسیکس رو برام پست کنه. همیشه برای پروژه...